Αναζήτηση

Προστασία δεδομένων (GDPR)

1. Γενικοί Όροι
1.1. Αυτή η ενότητα, "Επεξεργασία δεδομένων", δείχνει πώς η Atlas Systems SRL (εφεξής: "Atlas Systems") συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία. Η Atlas Systems δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό σας. Αυτή η ενότητα περιγράφει λεπτομερώς γιατί και πώς συλλέγουμε δεδομένα από εσάς και πώς θα χρησιμοποιηθούν.
1.2. Η Atlas Systems SRL θα καταβάλει προσπάθειες για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, η οποία καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (εφεξής «Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα»).

Οι ιστότοποι www.roomalert.ro, www.atlas-systems.ro και www.my-erp.ro προορίζονται για πελάτες του τύπου νομικής οντότητας (B2B).

2. Ποιοι είμαστε
1.3. Η Atlas Systems.ro είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Ρουμανία, με έδρα το Βουκουρέστι, Strada Frunte Lata No. 5, Bl. Ρ15, sc. 1 σελ. 30, Τομέας 5, Βουκουρέστι, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. J40/20164/2005, με τον Κωδικό Δημοσιονομικής Ταυτότητας RO18177081.
1.4. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυουσών νομικών διατάξεων, η Atlas Systems έχει την υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε υπό ασφαλείς συνθήκες και μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται για αυτό, έχει εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα

-Επέλεξε ασφαλή φιλοξενία στο Microsoft Azure cloud.

-Ενημερώθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα nopCommerce στην πιο πρόσφατη έκδοση (4.60 - dotNet 7) που είναι διαθέσιμη στις 10 Μαρτίου 2023.

-Εγκατεστημένα πρόσθετα/JS μόνο από εξουσιοδοτημένους προμηθευτές nopCommerce (nopTemplates, EuPlatesc.ro, Google (Google Analytics) και ZendDesk (Υποστήριξη διαδικτυακής συνομιλίας)).

-Α εξασφάλισε τα συστήματα «On Premise» (VMs, FileSystem, ERP).

3. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
1.5. Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων από εσάς:
-πλήρες όνομα;
-διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
-Αριθμός τηλεφώνου/φαξ

-Διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης·
-Διεύθυνση IP / λεπτομέρειες (το "Πρωτόκολλο Διαδικτύου" είναι ένα πρωτόκολλο που παρέχει υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων, χωρίς μόνιμη σύνδεση. Προσδιορίζει κάθε λογική διεπαφή του εξοπλισμού που συνδέεται μέσω ενός αριθμού που ονομάζεται "διεύθυνση IP").
- λεπτομέρειες τιμολόγησης και παράδοσης πληρωμής.

4. Σκοπός συλλογής δεδομένων
1.6. Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι, ανάλογα με την περίπτωση:
- επεξεργασία παραγγελιών.
-παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για την επεξεργασία/ανάληψη μιας παραγγελίας.
-την ενημέρωση των Πελατών/Αγοραστών σχετικά με την κατάσταση του Λογαριασμού τους.
- ενημέρωση των Αγοραστών σχετικά με την εξέλιξη και την κατάσταση των Παραγγελιών. μάρκετινγκ, διαφήμιση, μέσα ενημέρωσης, διοίκηση, ανάπτυξη, έρευνα αγοράς, στατιστικά στοιχεία, παρακολούθηση και παρακολούθηση πωλήσεων και συμπεριφορά Πελάτη/Αγοραστή.
1.7. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης.
1.8. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, για παράδειγμα για την παροχή του Newsletter, πραγματοποιείται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας και αυτά που αφορούν τη λειτουργία του Ιστότοπου μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον της Atlas Συστήματα.

5. Πού αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
1.9. Η φιλοξενία και η αποθήκευση δεδομένων γίνονται σε μια βάση δεδομένων Sql Azure από το Microsoft Azure Cloud (Noth Europe Region) με τη συνδρομή Atlas Systems και στα BackUps που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων SQL Azure. Περιστασιακά, με αλλαγές στον πηγαίο κώδικα, ενδέχεται να υπάρχουν αντίγραφα της βάσης δεδομένων στο τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης του Atlas Systems, οπότε τα δεδομένα πελατών θα κρυπτογραφούνται). Τα δεδομένα που απαιτούνται για την τιμολόγηση (Όνομα, CUI, NIRC, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Email, SebSites) αποθηκεύονται επίσης στο MyERP ERP και δεν μπορούν να διαγραφούν.
1.10. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών: EuPlatesc.ro, Fan Curier, SameDay, Google Analytics, ZendDesk, εάν είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς.
1.11. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της Atlas Systems, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα χρησιμοποιήσουμε ή θα αποκαλύψουμε πληροφορίες για την προστασία των δικαιωμάτων και της επιχείρησής μας. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι:
- Μέτρα προστασίας της ιστοσελίδας και των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος Atlas Systems.ro από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Φίλτρα
Sort
display