Algemene voorwaarden www.roomalert.ro

Door gebruik te maken van de site www.roomalert.ro (hierna te noemen de "online winkel"), gaat de bezoeker (hierna te noemen de Koper) akkoord met de Algemene Voorwaarden die hieronder worden beschreven (hierna te noemen het Contract). p>

De online winkel www.roomalert.ro is uitsluitend bedoeld voor rechtspersonen in Roemenië of in het buitenland.

COVID-19

De online winkel www.roomalert.ro wordt beheerd door het bedrijf SC Atlas Systems SRL, (hierna verkoper genoemd), met de volgende identificatiegegevens

 • CUI (btw-nummer): RO 18177081;
 • NIRC: J40 / 20164/2005;
 • Hoofdkantoor: Str. Breed voorhoofd Nr. 5 (wijk Panduri / Cotroceni), Bl. P15, Sc. 1, Ap. 30. Sector 5, Bcuresti, Roemenië, 050684;
 • Webwinkelkantoor: Str. Iovita Nr. 11 (wijk Panduri / Cotroceni), Et. 2, C10, Sector 5, Boekarest, Roemenië, 050686;
 • Telefoon: 0040724375805;
 • E-mail: admin@roomalert.ro;
 • Bank: ING Bank September 13:
  • IBAN: RO55 INGB 0000 9999 0255 4319;
 • Bank: UniCredit Bank:
  • IBAN: RO19 BACX 0000 0022 3205 0000;
 • Bank: Trezoreria Statului Sector 5:
  • IBAN: RO33 TREZ 7055 069X XX01 1774;

Het contract is van toepassing op alle verkopen van goederen en diensten via de online winkel en kan, eenmaal gesloten, alleen worden gewijzigd met schriftelijke toestemming van beide partijen.

Het contract kan door de verkoper worden gewijzigd in functie van de evolutie van de wettelijke bepalingen, zonder de verplichting dit specifiek aan te kondigen.

1. Orderbevestiging, verwerking en facturering

Bij het plaatsen van een bestelling in de online winkel www.roomalert.ro geeft de koper aan de verkoper de wens door om goederen en diensten via de site te kopen.

De klant kan ervoor kiezen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief.

De klant verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de persoonlijke gegevens die in het betreffende klantenaccount zijn geregistreerd, echt en correct zijn

Bij het plaatsen van een bestelling worden de koper en de verkoper per e-mail op de hoogte gebracht. De bestelling wordt verwerkt en wordt als bevestigd beschouwd na ontvangst door de koper van de fiscale factuur voor goederen of het voorschot.

De koper is verplicht om alle juiste informatie te verstrekken die nodig is om de belastingfactuur op te stellen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De koper kan elke bestelling annuleren voordat hij de factuur per e-mail ontvangt, door een e-mail te sturen naar admin@roomalert.ro.

2. Prijzen

De prijzen op de site www.roomalert.ro zijn uitgedrukt in Lei (RON) en zijn inclusief BTW.

De prijzen zijn exclusief transport, installatie en configuratie van apparatuur.

Prijzen veranderen dagelijks, afhankelijk van de wisselkoers die BNR aangeeft voor USD / RON, aankoopprijzen en promoties gemaakt door www.roomalert.ro.

Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

3. Voorraden

De voorraadinformatie wordt weergegeven op de website www.roomalert.ro in het specificatieattribuut "Voorraad".

De voorraadinformatie wordt meerdere keren per dag gesynchroniseerd met het ERP-systeem.

De waarden van dit kenmerk (Voorraad) kunnen zijn:

 • Voldoende voorraad: De producten worden geleverd op de dag van ontvangst van de factuur of de eerstvolgende werkdag, binnen de beschikbare voorraad.
 • Beperkte voorraad: De producten worden geleverd op de dag van ontvangst van de factuur of de eerstvolgende werkdag, binnen de beschikbare voorraad.
 • Leverbaar in max. 10 dagen: De producten worden geleverd binnen maximaal 10 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het voorschot.

4. Productbeschrijving

De afbeeldingen, video's en pdf-bestanden die op de site www.roomalert.ro worden gepubliceerd, zijn voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigen geen contractuele verplichting.

De afbeeldingen, video's en pdf-bestanden die op de site www.roomalert.ro worden gepubliceerd, zijn eigendom van de fabrikant Avtech USA.

5. Betaling

U kunt op een van de volgende manieren betalen:

 • Betalen in winkel (Betaling per bank met betalingsopdracht - Overschrijving)
  • Betaling van de factuur die per e-mail is ontvangen, kan alleen via de bank worden gedaan op een van de volgende rekeningen:
   • Bank: ING Bank September 13:
    • IBAN: RO55 INGB 0000 9999 0255 4319;
   • Bank: UniCredit Bank:
    • IBAN: RO19 BACX 0000 0022 3205 0000;
   • Bank: Trezoreria Statului Sector 5:
    • IBAN: RO33 TREZ 7055 069X XX01 1774;
  • Er zijn geen extra kosten voor bankbetalingen.

6. Levering

Het kan op verschillende manieren worden gedaan.

 • Gratis op www.roomalert.ro:
  • Adres: Str. Iovita Nr. 11 (wijk Panduri / Cotroceni), Et. 2, C10, Sector 5, Boekarest, Roemenië, 050686;
  • E-mail: ibm_iron@atlas-systems.ro
  • Mobiel: 0040721768760
 • Gratis op het kantoor van de klant voor klanten met een afleveradres in Boekarest.
 • Tegen betaling via Fan Curier.
  • De goederen zijn verzekerd tijdens de transportperiode.
  • De transportkosten worden afzonderlijk vermeld op de belastingfactuur.

7. Garantie

De producten op de site www.roomalert.ro zijn nieuw, in de originele verpakking en genieten een garantie van 1 jaar (365 dagen) vanaf de factuurdatum.

De garantie wordt verleend door het product te repareren of te vervangen.

Als het product niet meer kan worden besteld, vervang het dan door een vergelijkbaar exemplaar.

Voorwaarden voor verlies van garantie

 • Overschrijding van de garantieperiode.
 • Verlies of beschadiging van de aankoopfactuur of garantiebewijs.
 • Installatiefouten.
 • Spanningsschokken.
 • Onjuiste behandeling.
 • Ongeautoriseerde ingrepen aan apparatuur.
 • Onjuist uitgevoerde firmware-updates.
 • Installatie van apparatuur in ongeschikte omstandigheden:
  • Overtollig stof
  • Vochtigheid buiten het bereik van waarden gespecificeerd in het productblad.
  • Temperatuur buiten het bereik van waarden gespecificeerd in het productblad.
  • Stroomsterkte buiten het bereik van waarden gespecificeerd in het productblad.
  • Spanning buiten het waardebereik gespecificeerd in het productblad.

8. Retourneren

Producten kunnen binnen maximaal 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.

Het retourneren van een product dat zonder opgave van redenen is gekocht, is alleen van toepassing op individuele kopers (details in GEO nr. 34/2014 over consumentenrechten in met professionals gesloten contracten, evenals voor het wijzigen en aanvullen van regelgeving). >

Het retouraanvraag (RMA) moet worden ingevuld om de producten te retourneren.

Dit kan gedaan worden vanuit het account van de klant (https://www.roomalert.ro/customer/info), door de geplaatste bestelling te selecteren (https://www.roomalert.ro/order/history) en op de Return-knop van de recht van het te retourneren product.

Na acceptatie van het RMA-verzoek kan het product per koerier worden verzonden met de volgende leverdata:

 • Adres: Str. Breed voorhoofd Nr. 5 (wijk Panduri / Cotroceni), Bl. P15, Sc. 1, Ap. 30. Sector 5, Bcuresti, Roemenië, 050684, intercom 530;
 • E-mail: ibm_iron@atlas-systems.ro
 • Mobiel: 0040721768760

De kosten voor het retourneren van de goederen komen voor rekening van de koper.

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de site www.roomalert.ro is het intellectuele eigendom van Atlas Systems, met uitzondering van:

 • Productafbeeldingen, video's en pdf-bestanden die eigendom zijn van Avtech USA.
 • Klantlogo's gepresenteerd in het gedeelte "Over ons".

10. Sterke majoor

Overmacht is een onvoorspelbare gebeurtenis die niet kan worden vermeden.

Overmacht ontslaat de verkoper van de contractuele verplichtingen zodra deze is ingeroepen.

11. Slotbepalingen

De taal waarop dit contract van toepassing is, is Roemeens.

Dit contract is onderworpen aan de wetten van Roemenië.

Eventuele geschillen tussen Koper en Verkoper zullen in der minne worden geregeld.

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, zal beroep worden aangetekend tegen de bevoegde rechtbanken van Bcuresti Sector 5.

De totale schade als gevolg van dit contract mag niet meer bedragen dan 50% van de bestelwaarde.

Filters
Sort
display